การตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ สิทธิบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ

 

การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1.กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย)  และควรงดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 3 วัน

2.ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวาน หรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน

3.การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจปัสสาวะ ควรตรวจก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน เพราะทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้

4.สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

5.ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนการตรวจสุขภาพ

6.หากสงสัยว่าตั้งครรภ์  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ

7.งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

8.ยารักษาโรคประจำตัว รับประทานได้ตามปกติ

หมายเหตุ

      -สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการตรวจโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

      -โปรแกรมดังกล่าวเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ ไม่รวมการรักษาพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารราชเวชชคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

โทร.02-3087600 | 02-105-0345 ต่อ 2228

Leave a reply