กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

          คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เวลา 16.00-20.00 น. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง

Leave a reply