ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง

Leave a reply