คณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563


คณะผู้บริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา นำโดยนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิก ฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Leave a reply