คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา พร้อมเปิดให้บริการ

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

บริการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง สาขาจักษุ สาขาทันตกรรม

เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์) โดยช่วงแรก เปิด 08.00 – 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-500-600

Leave a reply