ประกวดราคางานบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)

บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จัดให้มีการประกวดราคางานบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)


Leave a reply