ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มีโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติม ตรงบริเวณด้านข้างอาคารราชเวชชาคาร เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณผู้ใช้บริการ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Leave a reply