พิธีถวายราชสักการะปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายราชสักการะปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกในการเป็นต้นแบบของการทำความดี โดยมี พลโท ทันตแพทย์ ทวีศักดิ์ ทวีศรี ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

Leave a reply