พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2563

พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ท.ทพ.ทวีศักดิ์ ทวีศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร

Leave a reply