พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น  คณะผู้บริหารและตัวแทนคลินิกฯ เดินทางเข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Leave a reply