พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

Leave a reply