5 ธันวาคม 2564 | พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2564

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก รับบิณฑบาต ณ ลานหน้าอาคารราชเวชชาคาร และพิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้บริหาร ข้าราชบริพาร แพทย์ ทันตแพทย์ พนักงาน และประชาชน ร่วมถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

Leave a reply