วันครบรอบ “วันอัญเชิญองค์ครุฑ” ประจำปี 2562

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีวันครบรอบ “วันอัญเชิญองค์ครุฑ” ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารบวรเวชรักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

Leave a reply