วันที่ 29 กันยายน 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564

แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา รองผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และหัวหน้าส่วน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยแผนกสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคลินิกฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง

Leave a reply