👁 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “โรคต้อหิน”

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “โรคต้อหิน”

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ขอเรียนเชิญตรวจคัดครองโรคต้อหินฟรี (จำนวนจำกัด) และร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “โรคต้อหิน”

ในวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

ลงทะเบียนล่วงหน้า โทร.038-500-600 ต่อ 402

ตั้งแต่วันนี้-20 มีนาคม 2566 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)

ต้อหิน #อันตรายที่ไร้สัญญาณเตือน #ตรวจพบก่อน #ป้องกันได้

Leave a reply