💉 โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2565
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมสนับสนุนแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยโดยจัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2565เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคโลหิตอย่างกว้างขวางมากขึ้นจึงขอเชิญชวนจิตอาสาที่มีสุขภาพดี ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต

โดยจัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2565เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคโลหิตอย่างกว้างขวางมากขึ้นจึงขอเชิญชวนจิตอาสาที่มีสุขภาพดี ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2565

ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00–15.00 น. (พักเที่ยง 12.00–13.00 น.)

ณ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..แผนกสื่อสารองค์กร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

โทรศัพท์ 0-2105-0345, 0-2308-7600 ต่อ 2391-2394

Leave a reply