💉 Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ร่วมสนับสนุนแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โดยจัดโครงการ

💗 Plus 1 💗
“เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคโลหิตอย่างกว้างขวางมากขึ้น

จึงขอเชิญชวนจิตอาสาที่มีสุขภาพดี ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต

💉 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2563
💉 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2563
💉 ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กันยายน 2563
💉 ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 – 15.00 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

ณ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ชั้น 1
อาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
แผนกสื่อสารองค์กร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
☎️ โทรศัพท์ 0-2105-0345 , 0-2308-7600 ต่อ 2391 – 2394

Leave a reply