📢 ประกาศ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จะดำเนินการปิดทางเข้า – ออก ประตู 2

จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้🙏

Leave a reply