📢 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จะดำเนินการปิดทางเข้า – ออก ประตู 2

📢 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จะดำเนินการปิดทางเข้า – ออก ประตู 2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2563 เพื่อก่อสร้างถนนและอาคารจอดรถ

จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ 🙏

Leave a reply