📢 ประกาศ | ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

เวลา 06:30 – 08:00 น. พิธีตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป พิธีสงฆ์ พิธีถวายราชสดุดี และพิธีเปิด

เวลา 08:00 – 12:00 น. ตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ

เวลา 12:00 – 13:00 น. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง วัคซีนจำเป็นในผู้สูงวัย ณ คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 (อาคารจอดรถ)

Leave a reply