📢 ประกาศ เรื่อง ทดลองระบบคิวอัตโนมัติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Leave a reply