ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มกระตุ้น Pfizer) สำเร็จ

ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มกระตุ้น Pfizer) สำเร็จ


💚 สามารถมาตามวัน-เวลา ที่ลงทะเบียนได้เลยนะคะ

💚 สามารถตรวจสอบนัดหมายได้ที่ “หมอพร้อม”

Leave a reply