2 เมษายน 2565 | พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2565

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล

Leave a reply