9 ธันวาคม 2564 | วันครบรอบ “อัญเชิญองค์ครุฑ”

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีวันครบรอบ “วันอัญเชิญองค์ครุฑ” ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารบวรเวชรักษ์

Leave a reply