ทพญ.กนกวรรณ บุญวัฒน์
KANOKWAN BOONWAT, D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม (ฉะเชิงเทรา)
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป และ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์08.30 - 20.00 น.ฉะเชิงเทรากรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
วันอังคาร08.30 - 16.00 น.ฉะเชิงเทรากรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
วันพฤหัสบดี08.30 - 16.00 น.ฉะเชิงเทรากรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
วันศุกร์08.30 - 16.00 น.ฉะเชิงเทรากรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
วันที่แพทย์งดตรวจ
-