ทพญ.จุฑารัตน์ ไกรจิตเมตต์
CHUTARAT KRICHITMATE,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์08.00-12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันอังคาร08.00-12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพุธ08.00-12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพฤหัสบดี08.00-12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600