ทพญ.นริศรา วนวิทย์
NARISARA VANAVIT,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันอาทิตย์13.00 - 17.00 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์(สัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน)
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600