ทพญ. สายฝน แสงศิรินาวิน
SAIFON SAENGSIRINAVIN,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์
08.00 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันอังคาร08.00 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพุธ08.00 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์เริ่มเดือน 1 พ.ย. 65
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600