ทพ.เผ่าเทพ อึ๋งสกุล
PAOTEP OUNGSAKUL, D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม (ฉะเชิงเทรา)
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป, รักษารากฟัน

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์ 09.00 -15.00 น.ฉะเชิงเทรา
วันพุธ 09.00 -20.00 น.ฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 1 ,2 ของเดือน
วันพุธ 09.00 -15.00 น.ฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 3 , 4 , 5 ของเดือน
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อที่ 📝 Call center
☎️ ฉะเชิงเทรา : 038-500-600
กด 301 แผนกทันตกรรม