นพ. จุลเวช กาญจนเจตนี
CHULAVECH KARNCHANACHETANEE,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร17.00 -19.00 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันพุธ17.00 -19.00 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันพฤหัสบดี17.00 -19.00 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันศุกร์17.00 -19.00 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันเสาร์09.00 -12.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันอาทิตย์13.00 -16.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 17.00 - 19.00 น.