นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์
CHAIRAT SAOUAPRUT,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์17.00 - 18.00 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันพฤหัสบดี14.00 - 16.30 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันอาทิตย์14.00 - 15.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.30 น.
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 - 18.00 น.