นพ. มนตรี กัณหรัตนชัย
MONTREE KANHARATTANACHAI,M.D.

คลินิกการแพทย์ :   คลินิกตรวจสุขภาพ
ความเชี่ยวชาญ :   เวชกรรมครอบครัว

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์08.00 - 15.00 น.
วันอังคาร09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์09.00 - 12.00 น.
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.