นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
MANACHAI NONPASSOPON,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา (กระจกตา)

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์17.00 - 18.30 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร เริ่มตรวจ 1 ธ.ค. 65
วันพุธ17.00 - 19.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร สิ้นสุด 30 พ.ย. 65
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 18.30 น.
วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 18.30 น.