นพ.วัชระ ชาติกังวานสนธิ์
WATCHARA CHATKUNGWANSON,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
ความเชี่ยวชาญ :  เวชกรรมฟื้นฟู

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ16.00 - 19.00 น.แผนกเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 (อาคารจอดรถ)
วันเสาร์ 08.00 - 11.00 น. อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 (อาคารจอดรถ)
วันพฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 (อาคารจอดรถ)
วันอาทิตย์09.00 - 11.30 น.
อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 (อาคารจอดรถ)(สัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน)
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 -11.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.30 น.