นพ.วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์
VIROJ MUANGSILLAPASART M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกตรวจสุขภาพ
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอาทิตย์10:00 - 13.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 -13.00 น.
วันอาทิตย์ ที่13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 -13.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 -13.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น.