นพ.อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์
AKANAE WONGSAWAT,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกบวร 1
ความเชี่ยวชาญ :   ยูโร

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ08.00 - 12.00 น.ชั้น 1 อาคารบวรเวชรักษ์งดตรวจชั่วคราว ถึง มิ.ย. 67
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.