นพ.เสถียร สัมพัสนีธำรง
SATIAN SAMPASNEETAMRONG, M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
ความเชี่ยวชาญ :  เวชกรรมฟื้นฟู

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ09.00 - 12.00 น.แผนกเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 (อาคารจอดรถ)
วันศุกร์09.00 - 12.00 น.แผนกเวชกรรมฟื้นฟูชั้น1 (อาคารจอดรถ)
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600
แพทย์แจ้งงด
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.