น.ต.นพ. สันต์ เมธาศิริ
SANTA METRASIRI,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา (โรคต้อหิน)

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์ 09.00 -11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันอังคาร09.00 - 15.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันพุธ09.00 -14.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันศุกร์08.00 -17.00 น.สาขาฉะเชิงเทรา-
วันเสาร์08.00 -12.00 น.สาขาฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 ของเดือน
แพทย์แจ้งงดตรวจ
-วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.
-วันอังคาร ที่17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.
-วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 09.00 - 14.00 น.