พญ. จันทนา สกุลแรมรุ่ง
CHANTHANA SAKULRAEMRUNG,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร08.30 -11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันเสาร์08.30 -11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
แพทย์แจ้งงดตรวจ
-วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น.