พญ. สุกัญญา รุ่งธนาภิรมย์
SUKANYA RUNGTANAPIROM,M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกกุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์9:00 -12:00ชั้น 2 ตึกราชเวชชาคาร -
วันพุธ9:00 -12:00ชั้น 2 ตึกราชเวชชาคาร -
วันศุกร์9:00 -12:00ชั้น 2 ตึกราชเวชชาคาร -
วันเสาร์9:00 -12:00ชั้น 2 ตึกราชเวชชาคาร -
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น
วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.