พญ. สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์
SUREEPORN KOBKUACHAIYAPOMG,M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกกุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันเสาร์14:00 - 19:00ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -สิ้นสุด 31 ม.ค. 66
วันเสาร์14:00 - 19:00ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 ของเดือน (เริ่ม 1 ก.พ. 66)
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 - 19.00 น.