พ.อ.ผศ.นพ.อนันดร วงศ์ธีระสุต
ANUNDORN WONGTEERASUT, M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกกุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ :  กุมารเวชศาสตร์,กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ17.00 - 20.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคารตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 - 31 มี.ค. 67
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 - 20.00 น.