MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 13 เดือนธันวาคม 2563

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 เดือนธันวาคม 2563

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน ให้ได้รับความร่มเย็น ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจึงจัดพิธีถวายราชสดุดี ทำบุญตักบาตรและพิธีสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต และในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รวมทั้งได้จัดพิมพ์นิตยสาร MDC Health นำเสนอบทความในด้านต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มุ่งมั่นในการพัฒนาการรักษาพยาบาลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ปัจจุบันได้มีการเปิดบริการ การตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา การรักษาและผ่าตัดเล็ก ด้านจักษุและทันตกรรม ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา รองรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะขยายการให้บริการด้านจักษุและทันตกรรมจนถึงเวลา 20.00 น. ช่วงต้นปี 2564 และเปิดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาด้านอายุรกรรมและด้านหู คอ จมูก ให้ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2564


นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply