• สิงหาคม 2, 2019
    • 0
    Scabies (หิด)

    Scabies (หิด)

    Scabies (หิด) สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Sarcoptes scabiei หรือเชื้อหิด จากตัวScabies mite ซึ่งเป็น ไร ชนิดหนึ่งที่เป็นปรสิต (Parasite)

Photostream