การประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการส่งต่อผู้ป่วย ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา รองผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply