• คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีอะไรบ้าง ?

  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีโปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 รูปแบบ ดังนี้

  เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ขอความกรุณานัดหมายล่วงหน้า  โทรศัพท​์: 02-105-0345, 02-308-7600

 • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเปิด-ปิดให้การบริการกี่โมง ?

  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 – 20.00 น. (ปิดทำการเฉพาะเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)

 • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเป็นรัฐบาลหรือเอกชน?

  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาดำเนินการในรูปแบบบริษัทจำกัด  แต่เป็น “สถานพยาบาลของทางราชการ” ตามมาตรา 4 สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล​  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ให้เป็นสถานที่ที่ข้าราชการและครอบครัว ที่มารับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่ายาได้ เช่นเดียวกับการรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ยกเว้นยังต้องชำระค่าธรรมเนียมแพทย์

 • สามารถทราบวันเวลาออกตรวจของแพทย์ได้อย่างไร?

  ท่านสามารถคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อค้นหาวันเวลาออกตรวจได้ ที่นี่

 • เมื่อรักษาพยาบาลที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายโดยใช้สิทธิข้าราชการได้หรือไม่?

  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเป็น “สถานพยาบาลของทางราชการ” ตามมาตรา 4 สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล​  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ให้เป็นสถานที่ที่ข้าราชการและครอบครัว ที่มารับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่ายาได้ เช่นเดียวกับการรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ยกเว้นยังต้องชำระค่าธรรมเนียมแพทย์

 • หากต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลต้องทำอย่างไร?

  ขอความกรุณาโทรศัพท์นัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้า 1 วัน ขึ้นไป โทร: 0-2105-0345, 0-2308-7600

 • หากต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือติดต่อสอบถาม คลินิกทันตกรรมต้องทำอย่างไร?

  ท่านสามารถโทรศัพท์นัดหมาย หรือติดต่อสอบถามคลินิกทันตกรรม ได้ที่โทรศัพท์: 02-1050345 หรือ 02-3087600 กด 2

 • หากต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือติดต่อสอบถาม คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) ต้องทำอย่างไร?

  ท่านสามารถโทรศัพท์นัดหมาย หรือติดต่อสอบถามคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) ได้ที่โทรศัพท์: 02-1050345 หรือ 02-3087600 กด 3

 • การเดินทางมายังคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาทำได้อย่างไร ?

  การเดินทางมาคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาสามารถเดินทางมาได้ดังนี้

  1. รถยนต์ส่วนบุคคล ค้นหาแผนที่การเดินทางได้ ที่นี่
  2. รถโดยสารประจำทาง สาย 36ก เฉพาะเที่ยวจากสวนสยาม – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เท่านั้น
  3. รถสองแถว (สีแดง) สายรามคำแหง – ห้วยขวาง เฉพาะเที่ยวจากรามคำแหง – ห้วยขวาง เท่านั้น
  4. รถคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีบริการรถรับ-ส่ง ละเอียดดังต่อไปนี้
   เวลา 09:10 – 16:10 น. มีบริการรับ – ส่ง รถออกทุก 30 นาที ดังนี้
   คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วิ่งเข้าถนนทาวน์อินทาวน์  ออกซอยลาดพร้าว 94 วิ่งเส้นทางเรียบทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์ กลับเข้าซอยรามคำแหง 21 จอดส่งผู้มารับบริการบริเวณลานจอดรถโรงแรง JL BANGKOK ซอยวัดพระไกรสีห์ (น้อย) และวนกลับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
   เวลา 17:10 – 20:10 น. มีบริการรถส่ง 2 เส้นทาง รถออกทุก 1 ชั่วโมง ดังนี้
   สายลาดพร้าว 94 รถออกจากคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วิ่งเข้าถนนทาวน์อินทาวน์  ออกซอยลาดพร้าว 94 แล้ววิ่งกลับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
   สายรามคำแหง 21 รถออกจากคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วิ่งเข้าซอยรามคำแหง 39 ผ่านแยกศรีวราเลี้ยวขวาเข้าซอยรามคำแหง 21 จอดส่งผู้มารับบริการบริเวณลานจอดรถโรงแรง JL BANGKOK ซอยวัดพระไกรสีห์ (น้อย) และวนกลับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

  หมายเหตุ  บริการรับ – ส่ง เฉพาะจุดที่กำหนด ไม่อนุญาตการรับ – ส่ง ระหว่างทางการให้บริการ

 • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีรับบริจาคโลหิตหรือไม่?

  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมกับสภากาชาดไทย  จัดโครงการบริจาคโลหิตประจำทุก 3 เดือน ตามวันเวลาที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์  เมนู “กิจกรรมประชาสัมพันธ์”  โดยในวันดังกล่าวจะมีรถบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย จอดบริเวณชั้น 1 ข้างอาคารราชเวชชาคาร (หน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11)

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร โทรศัพท์: 02-1050345 หรือ 02-3087600 กด 9 ต่อ 2391-2394

 • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีศูนย์อาหารอยู่ที่ไหน?

  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีบริการศูนย์อาหารอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารใหม่ (อาคารจอดรถ)  ซึ่งผู้รับบริการสามารถใช้ทางเชื่อมชั้น 3

  อาคารราชเวชชาคารไปยังอาคารใหม่ และใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนไปที่ศูนย์อาหาร ชั้น 2

  ทั้งนี้ร้าน S&P และร้าน  Bellinee’s Bake & Brew ยังอยู่ที่อาคารบริรักษ์อาคาร ชั้น 2 โดยใช้ทางเชื่อมชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร

 • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาให้บริการห้องเจาะเลือดกี่โมง?

  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาให้บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1-3  อาคารราชเวชชาคาร รายละเอียดดังนี้

 • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีบริการรับผู้ป่วยในแบบค้างคืนหรือไม่?

  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นคลินิกขนาดใหญ่รักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทางทุกสาขา ในลักษณะผู้ป่วยนอก รวมทั้งการผ่าตัดที่ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน ไม่มีบริการรับผู้ป่วยค้างคืน