สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว
 • ตรวจร่างกายประจำปี
 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโรคโควิค-19
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เงินรางวัลประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • การฝึกอบรมและพัฒนา
 • กระเช้าเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กิจกรรมชมรมต่างๆ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

สนใจร่วมงานกับเรา คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

สามารถฝากใบสมัครงานออนไลน์ได้ที่นี่