สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว
 • ตรวจร่างกายประจำปี
 • เครื่องแบบ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • ทุนการศึกษา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เงินรางวัลประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนา
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 • กรณีพนักงานเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล

สนใจร่วมงานกับเรา คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

สามารถฝากใบสมัครงานออนไลน์ได้ที่นี่