พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแอลกอฮอล์เจล เพื่อเป็นประโยชน์แก่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแอลกอฮอล์เจล เพื่อเป็นประโยชน์แก่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

โดยมีแผนกสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 71

Leave a reply