พิธีรับมอบ Face Shield

พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนคลินิก ฯ เข้ารับมอบ Face Shield จำนวน 200 ชิ้น จาก พล.อ.นพ.ชูศิลป์ คุณาไทย อดีตผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

Leave a reply