สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ แก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาอาการป่วยและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยมีแผนกสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เป็นตัวแทนมอบยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวให้กับสำนักงานเขตวังทองหลาง

Leave a reply